Važna pobjeda! Europski sindikati mogu pregovarati o kolektivnim ugovorima za freelancere!

Europska komisija danas je donijela Smjernice o kolektivnim ugovorima samozaposlenih osoba bez zaposlenika.

Ove nove smjernice koristit će mnogima od 24 milijuna samozaposlenih i slobodnih radnika u EU-u, uključujući desetke tisuća slobodnih novinara (freelancera).

Nove smjernice koje pojašnjavaju pravo tržišnog natjecanja EU-a ne sprečavaju samostalne samozaposlene radnike da se uključe u kolektivno pregovaranje.

Dugogodišnji zahtjev Europske konfederacije sindikata i njegovih podružnica, uključujući Europsku federaciju novinara, bio je osigurati da se nijedan sindikat ne tretira kao kartel prema antimonopolskim pravilima: određivanje plaća nije namještanje cijena.

“Uvijek smo zagovarali da zakon o tržišnom natjecanju EU-a ne smije kršiti pravo na kolektivno pregovaranje i da mora biti ograničen samo na prakse protiv tržišnog natjecanja. Kolektivno pregovaranje za slobodnjake omogućit će sindikatima novinara da utvrde minimalne plaće i uvjete rada. To je vrlo važan iskorak kada se uzme u obzir zabrinjavajuća situacija nesigurnosti mnogih slobodnih novinara”, rekla je predsjednica EFJ-a Maja Sever.

„Politika tržišnog natjecanja ne smije spriječiti sindikate da se bore protiv lažnog samozapošljavanja ili zloporabe stvarno samozaposlenih. Izvođači i digitalne platforme ne mogu koristiti zabrinutost za tržišno natjecanje kao izgovor da se ne sastanu sa sindikatima za pregovaračkim stolom. Samozaposleni se ne mogu tretirati kao drugorazredni radnici.

Pravo na učlanjenje u sindikat, na kolektivno pregovaranje i na poduzimanje kolektivnih radnji sva su univerzalna radnička prava koja priznaju UN i Međunarodna organizacija rada, kao i Vijeće Europe i sama EU. Ova temeljna prava su naravno obvezujuća i za pravo tržišnog natjecanja EU-a. Njihovo poštovanje mora se odražavati u praksama nadležnih za tržišno natjecanje i poslovnom angažmanu sa samozaposlenim radnicima,” rekla je konfederalna tajnica ETUC-a Isabelle Schömann.

Zahvaljujući ovim smjernicama Sindikat novinara Hrvatske moći će se još snažnije zalagati za radnička prava novinara i medijskih djelatnika. Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj treba postati pravilo, a ne iznimka!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!