Što ako vam poslodavac ponudi izmjenu ugovora o radu?

Na žalost nije rijetkost da poslodavci u medijskom sektoru žele mijenjati ugovore o radu i to promjenama na štetu zaposlenika. Ponekad to pravdaju promjenom vlasništva, krizom, slabijim poslovanjem, promjenom vrste posla … ponekad bez dodatne argumentacije. Većina radnika i radnica u medijskom sektoru nije zaštićena kolektivnim ugovorima koji jamče bolju zaštitu radničkih prava, zato vas želimo upoznati s pravima koja imate po Zakonu o radu.

Radni odnos je ugovorni odnos!

Poslodavac ne može mijenjati ugovor jednostrano, bez dogovora i bez pristanka radnika. Prilikom sklapanja govora o radu, kao i kod raskidanja potrebna je suglasnost obiju strana. Ako vam poslodavac ponudi novi ugovor o radu, ne morate ga i nemojte potpisati prije nego se posavjetujete sa sindikatom ili odvjetnikom. Ne postoji obaveza prema kojoj ugovor morate potpisati odmah.

Predložene izmjene niste dužni prihvatiti

Svaka izmjena ugovora je stvar dogovora. Naglašavamo da ukoliko ste učlanjeni u sindikat imate pravo na savjetovanje sa stručnjacima za radno pravo koji su sindikatu na raspolaganju ili se savjetujte sa svojim odvjetnikom. Ako ste postigli dogovor s poslodavcem o promjenama radnih uvjeta, možete potpisati novi ugovor ili dodatak (aneks) na postojeći ugovor. Potpisivanjem novog ugovora više neće vrijediti stari ugovor i zamjenjuje ga novi ugovor o radu u cijelosti. Potpisivanjem aneksa mijenja se samo dio vašeg starog ugovora  (plaća, radno mjesto, poslovi, i sl.). Aneks može imati rok trajanja ili može biti potpisan trajno, te ga jednako kao i ugovor o radu poslodavac ga ne može jednostrano otkazati.

Što ako vam poslodavac ponudi novi ugovor s kojim se ne slažete?

Niste dužni potpisati ugovor o radu koji vam ne odgovara. Kad poslodavac radniku ponudi ugovor o radu s izmjenama s kojima radnik nije zadovoljan radnik ne mora potpisati izmijenjeni ugovor nego nastavlja raditi prema postojećem ugovoru po kojem je radio. U radnikovom pravnom položaju se ništa ne mijenja.  Radni odnos se nastavlja prema pravima i obvezama iz postojećeg ugovoru o radu  koji i dalje obvezuje i poslodavca i radnika. Radnik nastavlja raditi iste poslove, na istom mjestu rada i za istu plaću. Dakle, ugovor na neodređeno vrijedi dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže. Poslodavac može jednostrano otkazati ugovor o radu ali mora imati zakonom opravdan razlog za to! Dakle, ako ne potpišete novi ugovor o radu jer ste nezadovoljni ponuđenim uvjetima, vaš postojeći ugovor i dalje vrijedi. Poslodavac ga može jednostrano otkazati, ali mora dokazati da ima zakonske osnove za otkaz. Podsjećamo – Zakon o radu i svi prateći zakoni i regulative vrijede za sve poslodavce u Hrvatskoj. U privatnim, kao i u javnim medijima.

Što kada poslodavac ponudi otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora?

Radnikov  pravni položaj se mijenja tek ako poslodavac radniku uruči otkaz  postojećeg ugovora o radu i istodobno predloži sklapanje ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima (npr. novo radno mjesto, nova plaća, novo mjesto rada i sl.). Ali i u tom slučaju, poslodavac mora imati opravdani, zakonom predviđeni razlog za otkaz i provesti zakonom propisanu proceduru otkazivanja ugovora o radu uz savjetovanje s radničkim vijećem. Dakle, niti ta odluka ne može se donijeti jednostrano i u tom slučaju savjetujemo da se konzultirate sa sindikatom ili odvjetnikom.

Najčešći primjer otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora je slučaj kad poslodavac mijenja organizaciju rada na način da ukida radna mjesta, ili smanjuje broj izvršitelja jer je prestala potreba za obavljanjem poslova na tim radnim mjestima. Dakle, radno mjesto je ukinuto i više ne postoje poslovi koje je radnik do sad obavljao ili se smanjuje broj izvršitelja na određenim pozicijama. Poslodavac radniku nudi ugovor o radu za drugo radno mjesto što radnik sporazumno ne prihvaća. Tada poslodavac pokreće postupak otkazivanja ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora. U procesu otkazivanja s ponudom novog ugovora poslodavac se mora savjetovati s Radničkim vijećem uz odgovarajuću zakonom propisanu proceduru. Savjetujemo da se sindikalno organizirate te na izbore za Radničko vijeće izaberete predstavnike sindikata koji će imati mogućnost stručnog savjetovanja o zaštiti radnika. Istovremeno s otkazom radniku se dostavlja ugovor o radu s izmijenjenim uvjetima o čijem prihvaćanju se radnik mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, ali koji ne smije biti kraći od osam dana. Ukoliko želi ostati u radnom odnosu, radnik mora potpisati izmijenjeni ugovor, ali zadržava pravo pokrenuti sudski postupak u kojem će pokušati osporiti zakonitost otkaza. Plan poslodavca da premjesti radnika s jednog na drugo radno mjesto nije opravdani razlog za otkaz niti za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu ako se poslovi za koje radnik ima ugovor još uvijek obavljaju. Vrlo često se događa da poslodavac samo formalno izmijeni pravilnik o organizaciji na način da izmijeni nazive radnih mjesta pa se poslovi nastavljaju i dalje obavljati, ali pod promijenjenim nazivima. Takav otkaz nije pravno valjan, jer je uvjet za zakoniti otkaz prestanak potrebe za obavljanjem konkretnog posla, neovisno o tome kako je poslodavac nazvao radno mjesto.

Uloga Radničkog vijeća u proceduri otkazivanja ugovora o radu

Radničko vijeće ima važnu ulogu u zaštiti radnika u procesu otkazivanja ugovora o radu.  Kod  otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora poslodavac je dužan provesti Zakonom o radu predviđeni postupak koji uključuje savjetovanje s Radničkim vijećem. Nakon savjetovanja s Radničkim vijećem ili dobivanja suglasnosti kad je to potrebno poslodavac će radniku uručiti otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora. Sindikalno organiziranje je iznimno važno jer sindikalni povjerenici uvijek imaju na raspolaganju pravnu i stručnu pomoć za svakog člana sindikata, jedan od temeljnih ciljeva sindikata i jest upravo uključivanje u rad radničkih vijeća, a ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća propisane Zakonom o radu  (čl.152., st.3. ZOR-a). Dakle, ako su ostvareni uvjeti za radničko vijeće, ali ono nije izabrano, sindikalni povjerenik preuzima prava i obveze odnosno funkciju radničkog vijeća.

Što ako odlučite potpisati novi ugovor?

Ako želite ostati u radnom odnosu po novim uvjetima odluku morate priopćiti poslodavcu u roku koji mu je poslodavac odredio, ali koji ne može biti kraći od osam dana. Savjetujemo da se prije potpisa svakako konzultirate sa sindikatom ili s odvjetnikom. Bez obzira što ste potpisali izmijenjeni ugovor, imate pravo pokrenuti sudski postupak u kojem se traži da sud utvrdi da je odluka poslodavca o otkazu bila nedozvoljena. U sudskom postupku teret dokaza je na poslodavcu i poslodavac mora dokazati da je imao zakonom predviđeni razlog za otkaz (poslovno ili osobno uvjetovani otkaz ili mnogo rjeđe skrivljeno ponašanje radnika). Ako radnik ne želi raditi pod izmijenjenim uvjetima odbiti će potpisati izmijenjeni ugovor čime će nastupiti posljedice otkaza. To znači da će početi teći otkazni rok nakon čijeg završetka prestaje radni odnos. Radnik ima pravo na otpremninu pod uvjetima i u visini kako je to određeno Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ovisno o tome koji od ovih izvora prava povoljnije utvrđuje pravo na otpremninu. Radnik također kod ovakvog otkaza  ima pravo na naknadu za nezaposlene na Zavodu za zapošljavanje pod uvjetima određenima propisima koji ta prava reguliraju, osim ako se radi o otkazu zbog skrivljenog ponašanja radnika. Važno je naglasiti, ako potpišete ugovor na određeno vrijeme, npr na 6 mjeseci, istekom tog ugovora vaš radni odnos jednostavno prestaje i gubite sva gore navedena prava– otpremninu, naknadu…

 Pokretanje sudskog spora 

U slučaju kad zaposlenik nije prihvatio izmijenjeni ugovor te je došlo do prestanka radnog odnosa, ali također i u slučaju kad je prihvatio izmijenjeni ugovor i tako ostao u radnom odnosu, ali pod drugim uvjetima, radnik ima pravo u sudskom postupku osporavati opravdanost otkaza. Teret dokaza je na poslodavcu. Poslodavac mora sudu dokazati da je postojao opravdani razlog za otkaz (poslovni, osobni ili skrivljeno ponašanje radnika). Ukoliko poslodavac ne uspije dokazati opravdanost otkaza sud će utvrditi da je otkaz bio nedopušten i da otkazani ugovor o radu zapravo i dalje vrijedi i obvezuje ga. U tom slučaju radnik se ima pravo vratiti na poslove odnosno, uvjete rada na kojima je radio prije otkaza odnosno izmjene ugovora. Svi članovi sindikata (potrebno je biti član dulje od 6 mjeseci), imaju pravo na pravnu i stručnu pomoć kod pokretanja sudskih sporova i zastupanje u tim procesima.

Najbolja zaštita radničkih prava je kolektivni ugovor!

Zakon o radu (ZOR) definira minimalnu razinu prava kojih se poslodavac mora držati. Kroz organiziranje putem sindikata i kolektivne ugovore moguće je riješiti brojne probleme, te izboriti veća prava i zaštitu. Kolektivni ugovor je pravni dokument usuglašen između poslodavca i sindikata. Njime se uređuju pitanja iz radnog odnosa – radno vrijeme, trajanje dnevnih, tjednih i godišnjih odmora, visina plaće i dodataka na plaću te pitanja koja su povezana s radnim odnosom, poput zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, načina organiziranja radničkih skupova, zaštite sindikalnih povjerenika itd. Tijekom kolektivnog pregovaranja ili zbog kršenja kolektivnog ugovora sindikat ima zakonsko pravo na sindikalne akcije pa i  štrajk. Preduvjet koji treba ispuniti da bi se kolektivni ugovor mogao uspješno sklopiti je organiziranje u sindikat i aktivno sudjelovanje u njegovom radu. O kolektivnom ugovoru može pregovarati reprezentativan sindikat – po Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata reprezentativan je onaj sindikat koji okuplja 20 posto sindikalno organiziranih članova neke firme ili područja za koje se pregovara. Ako je u firmi koja zapošljava 200 radnika organizirano njih 100, reprezentativan je sindikat koji okuplja 20 i više članova. Reprezentativni sindikat je zakonski određen partner u socijalnom dijalogu kojeg poslodavac mora uvažavati I konzultirati za niz poslovnih odluka. Reprezentativni sindikat može pokrenuti zahtjev za otvaranje procesa kolektivnog pregovaranja, u tom procesu otvara se niz mogućnosti za sindikalne akcije.

Bez zaštićenih radničkih prava, bez egzistencijalne sigurnosti novinara i novinarki nema slobodnog i neovisnog novinarstva.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!


Deprecated: Funkcija the_block_template_skip_link je zastarjela od inačice 6.4.0! Umjesto toga upotrijebite wp_enqueue_block_template_skip_link(). in /home/snhhr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031