Sindikat novinara Hrvatske pridružio se EFJ-u u borbi za bolje radne uvjete novinara

EFJ

Europska federacija novinara (EFJ) pozvala je novinarske organizacije i medijske kuće da podrže “Povelju o uvjetima rada”

Povelja o radnim uvjetima novinara EFJ-a je smjernica o radnim uvjetima, koju je 12. veljače 2019. u Beogradu potpisalo 14 novinarskih organizacija udruženih u Europsku federaciju novinara i vodeće novinarski sindikati sa zapadnog Balkana i Turske.

Povelja je otvorena za potpisivanje svim novinarskim organizacijama, privatnim ili javnim medijskim kompanijama ili vlastima koje su voljne obvezati se poboljšati radne uvjete i ojačati radna prava novinara i medijskih radnika u Europi, boriti se protiv cenzure i promicati slobodan pristup informacijama i izvorima, navodi EFJ.

Povelja sadrži 10 članaka koji sažimaju glavna načela koja utječu na radni odnos novinara, njihovih poslodavaca i javnog mnijenja kao krajnjeg korisnika njihovog rada. Ona također formulira glavne vrijednosti koje privatne ili javne vlasti – uključujući institucije EU – trebaju poštovati ​​kada rade s novinarima.

Ideja Povelje pokrenuta je 2018. u okviru projekta financiranog od UNESCO-a i EU pod nazivom Izgradnja povjerenja u medije jugoistočne Europe i Turske koji nastoji ojačati slobodu izražavanja, pristup informacijama, slobodne, neovisne i pluralističke medije, osiguravanje da su novinari i mediji ključni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regiji.

Povelja će biti predana Europskoj komisiji u Bruxellesu tijekom 2019., a Vijeću Europe u Strasbourgu također do kraja godine, s ciljem da postane mjerilo uvjeta rada za novinare i da može povećati povjerenje između profesionalnih novinara i javnog mijenja u Europi.

Sindikat novinara Hrvatske potpisnik je Povelje o radnim uvjetima novinara

Članak 1 – Sloboda udruživanja

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i na slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo na osnivanje i udruživanje u sindikate ili profesionalna udruženja radi zaštite svojih interesa (kako to predviđa članak 11. Europske povelje o ljudskim pravima). Tvrtke koje priznaju prava na slobodu udruživanja i radnje koje poduzimaju u skladu sa svojim zakonskim obvezama to pretpostavljaju potpisom ove
povelje.  Novinari se imaju pravo organizirati u predstavničkim strukturama, poput vijeća radnika i redakcijskih vijeća, te raspravljati o radnim i
uredničkim pitanjima s vodstvom tvrtke, te imati pristup dokumentima i informacijama koje su korisne za promicanje kvalitete uvjeta rada u redakcijama.

Članak 2 – Pravo na pisani ugovor

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo dobiti pisani ugovor koji odgovara standardima koje je postavila Međunarodna organizacija rada, a posebno mora biti naznačeno:

● Kapacitet u kojem novinar treba biti zaposlen u medijskoj organizaciji
● Naknada, način izračuna i periodičnost plaćanja
● Uobičajeni sati rada, dnevni i tjedni odmori
● Iznos plaćenog godišnjeg odmora
● Pružanje autorskih prava, hrane i smještaja, ako je primjenjivo
● Uvjeti i odredbe o prestanku radnog odnosa, uključujući bilo koju stranu, radnika ili poslodavca.
● Osigurana zdravstvena, sigurnosna i socijalna zaštita za novinare

Članak 3 – Pravo na kolektivno pregovaranje

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo slobodno pregovarati s poslodavcem, ostvarivanje ovog prava je ključan element slobode udruživanja. Kolektivno pregovaranje je dobrovoljni proces kroz koji poslodavci i radnici raspravljaju i dogovaraju svoje odnose, posebno uvjete rada.

Članak 4 Nediskriminacija pri zapošljavanju

Nijedan novinar ili medijski radnik na radnom mjestu ne može biti izložen diskriminaciji na temelju spola, religije, nacionalnog podrijetla, rase, boje ili seksualne orijentacije. Novinari, poslodavci i sindikati trebali bi biti posebno osjetljivi na potencijalnu diskriminaciju ili uznemiravanje pojedinaca zbog pripadnosti, fizičkih ili kulturnih osobina i odjeće, njihove percepcije ili povezanosti. Slijedom načela jednake plaće za jednaki rad, pojedincima na istom radnom mjestu treba dati jednaku plaću (isplate i naknade, uključujući osnovnu plaću, neplatne isplate, bonuse i naknade). Članovi
sindikata ne mogu biti diskriminirani zbog svog aktivizma. Afirmativne akcije (tzv. „pozitivna diskriminacija“) mogu se koristiti za promicanje obrazovanja i zapošljavanja članova grupa za koje se zna da su ranije bile žrtve diskriminacije.

Članak 5 – Pravo na odmor i isključivanje

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, uključujući razumno ograničenje radnog vremena i povremen praznike s plaćom. Novinar ima pravo isključiti se iz profesionalnog angažmana (e-poruke, internet, društveni mediji, …) nakon ugovornog radnog vremena.

Članak 6 – Pravo na zaštitu novinarskih izvora

Svaki novinar ili medijski radnik ne može biti prisiljen otkriti identitet anonimnog izvora svoje priče, osim ako je on / ona oslobođen te dužnosti posebnim propisom ili izjavom osobe koja ima koristi od čuvanja tajne. To uključuje zaštitu radnog odnosa sa zviždačem, zaštitu podataka ili bilo kojeg dokumenta koji bi mogao dovesti u opasnost pojedinca koji radi s novinarom kako bi otkrio pogrešno postupanje. Novinar je dužan štititi svoje izvore i može otkriti identitet samo ako se dokaže da su im izvori lagali ili ih manipulirali.

Članak 7 – Pravo na odbijanje potpisivanja sadržaja

Bilo koji novinar ili medijski radnik ima pravo odbiti uredničku naredbu da potpiše sadržaj ako su se dogodile suštinske promjene bez odobrenja njegovog autora. Novinar ili medijski radnik ne može biti odgovoran na sudu kada je sadržaj njegove produkcije bitno izmijenio poslodavac. Novinar ili medijski radnik ne može dobiti otkaz ili raskidanje ugovora o radu niti može biti doveden u lošiji položaj kada koristi ovo pravo.

Članak 8 – Sigurnost i zaštita

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo pristupiti obuci i podizanju svijesti za izvještavanje u neprijateljskim ili opasnim zonama, uključujući ciljanu podršku ženskom osoblju, pohađati obuku iz prve pomoći koju pokrivaju poslodavci i da zahtijeva da se poslodavac bori protiv zlostavljanja na internetu i imati alate za prijavljivanje oblika nasilja, prijetnji i uznemiravanja na radnom mjestu, posebno protiv seksualnog uznemiravanja. Novinari ne smiju biti ograničeni izraziti ili podržati mišljenje ili biti prisiljeni obavljati zadatke koji se protive njihovoj savjesti, niti mogu biti izloženi disciplinskim mjerama zbog takvog odbijanja. U slučaju duboke promjene u smjernicama ili prirodi medijskog tijela, novinari imaju pravo i raskinuti radni odnos s opravdanim razlogom, te imaju pravo na odgovarajuću naknadu, u skladu s važećim radnim zakonodavstvom.

Članak 9 – Dobro upravljanje i etički standardi

Svaki novinar ili medijski radnik obvezuje se pridržavati politike tvrtke, slijediti kodekse ponašanja i etičke standarde koji se odnose na novinare, cijelo osoblje i uredničke odjele, kako bi prihvatili pravila upravljanja (transparentnost, zaštita uredničke neovisnosti ), suradnje ​​s vanjskim regulatorima (vijeće za tisak itd.) i promicati integritet suradnjom među kolegama.

Članak 10 – Dostojni radni uvjeti

Svaki novinar ili medijski radnik ima pravo zahtijevati pristojne radne uvjete kako bi ispunio svoje profesionalne obveze. Ovi su uvjeti dio obveza njegovog poslodavca koji mora redovito provoditi sve zakonske obveze koje se odnose na zaposlenike.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!