Rad od kuće

Sve više poslodavaca zbog pandemije korona virusa radnicima omogućuje rad od kuće. Takva mogućnost regulirana je u Zakonu o radu. Najvažnija pitanja su vezana uz visinu plaće i kako se takva odluka provodi.
Zakon o radu omogućava da radnik u radnom odnosu poslove ne obavlja (samo) u prostorijama poslodavca već i na drugim mjestima. Takav rad se prema Zakonu o radu naziva radom na izdvojenom mjestu rada odnosno riječ je o radu koji se obavlja kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.
U takvom slučaju rada, između poslodavca i radnika mora biti sastavljen ugovor u pismenom obliku te potpisan od strane poslodavca i radnika.

Visina plaće radnika: koji radi od kuće ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama toga poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Dakle, između radnika koji rade u prostorijama (poslovnicama, uredima) i radnika koji za istog tog poslodavca rade od kuće, ne smije biti razlike u plaći.

Radno vrijeme: primjenjuju se osnovne odredbe iz Zakona o radu, osim ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.

Poslodavac pri takvoj vrsti rada ne smije uvjetovati količine i kvalitetu rezultata posla (odrediti rokove i sl.) ako bi tako onemogućavao radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Svaki poslodavac dužan je za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu (od kuće)  voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati iduće podatke:

 1. Ime i prezime radnika
 2. Datum u mjesecu
 3. Ukupno dnevno radno vrijeme
 4. Vrijeme terenskog rada (ako postoji)
 5. Vrijeme pripravnosti
 6. Vrijeme nenazočnosti na poslu
 7. Vrijeme korištenja odmora
 8. Neradni dani i  blagdani utvrđeni posebnim propisima
 9. Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
 10. Vrijeme rodiljinih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisima
 11. Vrijeme plaćenih i neplaćenih dopusta

Poslodavac je dužan te podatke voditi u pisanom obliku knjige evidencije ili elektroničkom obliku te se ti prikupljeni podaci i evidencije moraju čuvati najmanje 6 godina.

Ostala prava na koje radnici koji rade od kuće imaju, su ona prava jednaka radnicima u poslovnim prostorijama, koja se odnose na to da je poslodavac dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada te time je radnik  dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima. Također treba navesti kako su poslodavci u takvoj vrsti ugovora o radu dužni  pružiti usavršavanje te stručno osposobljavanje radnika koji radi od kuće.

 

Izvori:

Zakon o radu, članak 17.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 93/14) članak 3.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!