Na naša pitanja prvi su odgovorili Demokrati i Hrvatski laburisti

Svakodnevno smo suočeni s činjenicom da političari ne znaju čemu služi novinarstvo i svojim odnosom prema radnicima u medijima to nepoznavanje dokazuju. Počinje politička kampanja za parlamentarne izbore. Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo  svim strankama i koalicijama koje se kandidiraju na izborima javno su postavili 10 pitanja. Prvi su nam odgovorili Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata, i David Bregovac, predsjednik Hrvatskih laburista.

Imate li medijsku politiku i na čemu se temelji?

Demokrati i Laburisti: Mediji trebaju biti korektiv politike u ime i za račun javnosti. Medijska politika Demokrata i Laburista temelji se na promicanju nezavisnog, kvalitetnog i profesionalnog novinarstva. Država treba promicati slobodu medija te pomagati razvoj neovisnih medijskih platformi. HRT treba transformirati u nacionalnu medijsku kuću oslobođenu političkih utjecaja.

Kako namjeravate osigurati dugoročnu potporu važnu za opstanak kvalitetnog i profesionalnog novinarstva?

Demokrati i Laburisti: Natječajnim potporama za promicanje medijskog pluralizma te nezavisnih medija uz definiranje statusa, prije svega, slobodnih, profesionalnih novinara.

Na koji način namjeravate osigurati i potaknuti kolektivno pregovaranje kao put do bolje zaštite radnih prava u medijima? Jeste li spremni na kompromis s radnicima?

Demokrati i Laburisti: Potrebno je sklopiti kolektivni ugovor između Udruge poslodavaca i Sindikata novinara Hrvatske te odlukom ministra rada isti proširiti na cijelu djelatnost. Nadalje, promjenom Zakona o radu ciljano ćemo promijeniti radna prava za sve radnice i radnike u Hrvatskoj, što će se također reflektirati i na novinare. Posebno, u području rada na daljinu, prava na minimalno jedan dan odmora u radnom tjednu te rad nedjeljom i praznikom koji mora biti nagrađen s najmanje 50 % višom plaćom. Veliki problem u novinarstvu je i prekarni oblik rada u smislu ugovora na određeno, što je također cilj prilagoditi i jasno regulirati kako bi se zaštitile radnice i radnici.

Hoćete li udovoljiti zahtjevu za dostojnu naknadu za pošten rad?

Demokrati i Laburisti: Potrebno je regulirati status novinara te njihov položaj u poreznom sustavu. Novinari trebaju imati pravednu plaću za pošteni rad te moraju biti zaštićeni kolektivnim ugovorom.

Pripremate li zakonodavni okvir za promjene u medijskom sektoru? Komentar Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o autorskim pravima?

Demokrati i Laburisti: Zakon o elektroničkim medijima i Zakon o autorskim pravima treba revidirati i uskladiti s dobrom praksom u zapadnim zemljama Europe. Otvoreni smo za razgovore i sugestije kako bi novinarska profesija dobila zakonodavni okvir koji će je štititi, a neće sputavati.

Hoćete li osigurati izmjenu Zakona o HRT-u i osigurati neovisnost javnog medijskog servisa?

Demokrati i Laburisti: S obzirom na kulturu fake newsa, našoj je zemlji potreban snažan javni, medijski servis koji je otporan na političke i ekonomske pritiske. Zakon o HRT-u treba mijenjati na tim odrednicama. S jedne strane, treba nam objektivno i profesionalno izvještavanje te čuvanje nematerijalne društvene i kulturne baštine, a s druge strane građani trebaju znati za što se i kako troši novac od pretplate.

Na koji ćete način prekinuti zloupotrebu sudskih tužbi kao sredstvo pritiska na novinare? Jeste li za brisanje uvrede i klevete iz Kaznenog zakona?

Demokrati i Laburisti: Sloboda implicira odgovornost. Apsolutna sloboda vodi u anarhiju ako nema odgovornosti. Treba pronaći balans između zaštite građana pred sudom u slučaju objave netočnih sadržaja i govora mržnje te slobode govora i prava javnosti da zna.

Kako ćete zaštititi novinare koji javno upozore na pritiske kojima su izloženi?

Demokrati i Laburisti: U Zakon o zviždačima uvesti poseban dio koji je vezan uz novinare koji javno upozore na sumnjive rabote i potencijalne nezakonitosti.

Kako će osigurati depolitizaciju institucija koje su dužne djelovati neovisno, poput Vijeća za elektroničke medije i Programskog vijeća HRT-a?

Demokrati i Laburisti: Institucije koje ovise o politici, ne mogu biti depolitizirane. Potrebno je pronaći način kako uspostaviti balans i podići razinu njihove otpornosti na političke pritiske. Razmotrit ćemo rješenja koja funkcioniraju u Europi i odabrati najbolje. Javni interes, objektivno izvještavanje i informiranje, trebaju biti iznad i ispred privatnih interesa političkih stranaka.

Kako ćete osigurati provedbu Zakona o medijima i provedbu statuta medija?

Demokrati i Laburisti: Strožom kontrolom provedbe zakonskih obaveza i sankcioniranjem nepoštivanja. Svi mi djelujemo u okvirima zakona naše zemlje. Nitko ne bi trebao biti iznad ili ispod njih.

Kako ćete osigurati neovisnost lokalnih medija i zaštitu od lokalnih šerifa?

Demokrati i Laburisti: Osnaživanjem lokalnih i regionalnih medija da sudjeluju u natječajima za pluralizam medija u Europskoj uniji. Osim toga, na raspolaganju su nacionalna sredstva za slobodu medija koja također mogu osnažiti lokalne medije. I na koncu, nadležna tijela trebaju raditi svoj posao, prije svega Agencija za elektroničke medije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!