Manifest za radnice! Jednakost u oporavku!

Foto: Libela.org. Radnice Kamenskog

Žene su u većoj mjeri izložene u ekonomskoj krizi koja je posljedica pandemije. Oporavak mora za cilj imati i postizanje jednakosti. Zbog toga je Europska konfederacija sindikata objavila Manifest radnica. U njemu traže:

1. Više podrške sindikatima kako bi mogli predvoditi borbu za ravnopravnost spolova.

Kada se žene udruže u svoj sindikat, mogu pregovarati o boljem uvjetima rada, povećanju plaće, većoj sigurnosti, osposobljavanju, zaštiti zdravlja i sigurnosti, recimo preko radnog vremena, poštenijim napredovanjima, više dana godišnjeg i pristojnoj mirovini.

2. Jednaka plaća u cijeloj Europi

Bez učinkovitih mjera, rodna se razlika u EU neće zatvoriti do 2104. Pozivamo na poboljšanje zakonodavstva, uključujući Direktivu o primjerenim minimalnim plaćama i Direktivu EU-a o transparentnosti plaća kako bi se zajamčila jednakost plaća, uključujući obvezu poslodavaca da kolektivno pregovaraju o mjerama za uklanjanje razlika u plaćama. Samo jaki sindikati mogu izboriti jednaku plaću za žene i muškarce.

3. Posvetite brigu za ključne radnike koji su u središtu oporavka

Većina radnika koji su važni društvu, kao što su njegovatelji, spremačice i blagajnice, a koji se suočavaju s COVID-om na prvoj crti su žene. Vrijednost njihovog rada treba pravilno procijeniti, a njihovu stvarnu vrijednost treba odražavati i poštena plaća. Nužno je provesti mjere kojima se jamči jednaka plaća za rad jednake vrijednosti.

4. Namjenska sredstva za mirovine

Mora se ispraviti dugogodišnja diskriminacija zbog koje su starije žene posebno pogođene razlikama u plaćama među spolovima jer manja plaća utječe na njihove mirovine. Mnoge su žene u opasnosti od ekstremnog i trajnog siromaštva kada dosegnu dob za umirovljenje.

5. Ukinite stereotipe

U nacionalnim planovima oporavka treba osigurati sredstva kako bi se suprotstavilo stereotipima i povećalo mogućnosti za žene u novim tehnologijama (digitalizacija i zelena tranzicija). Uspostaviti financijsku i drugu podršku ženama za promjenu karijere, a djevojkama da studiraju u netradicionalnim poljima.

6. Zaustavite internetsko i izvanmrežno nasilje i uznemiravanje na poslu

Istraživanje ETUC-a među ženskim sindikalnim vođama pokazalo je da 84% ispitanica misli da nacionalni zakoni nisu dovoljno snažni i dobri za borbu protiv nasilja i uznemiravanja na poslu, uključujući i online uznemiravanje. Sve države članice EU-a moraju hitno uspostaviti mjere kako bi mogle hitno pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada!

7. Zaustavite nasilje nad ženama i djevojkama u svim oblicima

Pandemija COVID-a izazvala je skok obiteljskog nasilja nad ženama. Nulta tolerancija za internetsko i digitalno uznemiravanje. Sve države moraju ratificirati Istanbulsku konvenciju, a EU bi joj također trebala pristupiti. Žene i djevojke u svoj njihovoj raznolikosti moraju biti zaštićene i poštovane.

8. Borite se s protiv regresivnih pokušaja smanjenja prava žena

Mora se suprotstaviti pokušajima narušavanja prava žena stečenih u dugogodišnjoj borbi, a koji su potaknuti lažnim narativima krajnje desnice. Sigurnost žena i njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje i prava nisu za raspravu!

9. Učinite ravnotežu između posla i privatnog života stvarnom

Tijekom pandemije COVID-a žene obavljaju lavovski dio posla u svim sektorima. Pozivamo na ambiciozno prenošenje Direktive o ravnoteži između radnog i privatnog života, jamstvo prava na “isključivanje” i poboljšane aranžmane za rad na daljinu.

10. Razviti svjetsku infrastrukturu njege

Upotrijebite sredstva za oporavak da biste poboljšali infrastrukturu skrbi i povećali broj pristupačnih i visokokvalitetnih ustanova za brigu o djeci dostupnih roditeljima koji rade u cijeloj Europi te poboljšali plaću i uvjete onih koji rade u dječjoj skrbi. Poboljšati i povećati pružanje usluga skrbi za ostale kategorije uzdržavanih osoba (starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe u potrebi), potičući na taj način aktivno sudjelovanje žena u radu, usklađivanjem radnog i obiteljskog života.

Svi zahtjevi ETUC-a istovjetni su i s ciljevima Sindikata novinara Hrvatske po pitanju ravnopravnosti žena i muškaraca. Zahtjevi su realni, utemeljeni i mogu se brzo provesti, ako to članice EU-a žele.

Foto: Libela.org. Radnice Kamenskog

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!