Koalicija u kojoj je i EFJ objavila prijedlog europske anti SLAPP direktive

Koalicija koju čini više od 60 nevladinih organizacija iz cijele Europe objavila je 1. prosinca 2020. prijedlog europske anti SLAPP direktive. Ovaj je tekst rezultat višemjesečnog rada koji uključuje organizacije civilnog društva, uključujući Europsku federaciju novinara (EFJ) i nacionalne sindikate novinara, kako bi pozvali kreatore politike da zaštite čuvare javnosti poput novinara, branitelja ljudskih prava, aktivista i zviždača od strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP).

SLAPP tužbe su oblik pravnog uznemiravanja. Provode ih odvjetničke tvrtke u ime moćnih pojedinaca i organizacija koji nastoje izbjeći javni nadzor, njihov je cilj iscrpiti financijske i psihološke resurse novinara i zastrašiti kritičke glasove na štetu sudjelovanja javnosti (vidi dokument).

Trenutno niti jedna država članica EU-a nije donijela ciljana pravila koja posebno štite od SLAPP tužbi. Pravila na razini cijele EU koja predviđaju snažnu i dosljednu zaštitu od SLAPP tužbi označila bi presudan korak naprijed u ukidanju ove nasilne prakse u državama članicama EU-a i poslužila bi kao mjerilo za zemlje u ostatku Europe i šire. Zajedno s drugim zakonodavnim i nezakonodavnim mjerama, to bi doprinijelo osiguranju sigurnijeg okruženja za javne nadzorne organe i sudjelovanje javnosti u EU.

Zbog toga je civilno društvo angažiralo širok spektar stručnjaka, uključujući akademike, pravnike, praktičare, žrtve SLAPP-a i stručnjake za politike i zagovaranje, kako bi ispitali dodanu vrijednost, izvedivost i ključne komponente mogućeg zakonodavstva EU-a protiv SLAPP-a.

Zajedno protiv SLAPP tužbi

Ovaj rad, čija je autorica pravna stručnjakinja organizacije Liberties, Linda Ravo, rezultat je suradnje članova koalicije. Model EU zakonodavstva protiv SLAPP-a predlaže skup pravila koja bi osigurala da:

Zahtjevi za SLAPP tužbama odbacuju se u ranoj fazi sudskog postupka kako bi se izbjeglo njihovo razvlačenje godinama, čime se sprječavaju njihovi štetni učinci

Oni koji podnose zahtjeve za SLAPP tužbe plaćaju za zlouporabu zakona i sudova i zbog toga ih se izlaže sudu javnosti

Moćni pojedinci obeshrabreni su pokretati SLAPP-ove u i izvan EU-a protiv institucija za nadzor sa sjedištem u EU-u

Žrtve SLAPP tužbi dobivaju pomoć u obrani na sudu i bolju zaštitu i podršku za one koji su najosjetljiviji na ovo zlostavljanje

Kako su demokracija i vladavina zakona sve više pod pritiskom u brojnim državama članicama, ova inicijativa podržava poziv dolje potpisanih organizacija na kreatore politike EU-a da hitno izgrade EU protu-SLAPP direktivu kako bi zaštitili sve one koji rade na tome da moćnici odgovaraju za svoje propuste i održe demokratsku raspravu u društvu.

Ovaj zajednički rad dobio je financijsku potporu EFJ-a.

U Hrvatskoj je trenutno aktivno najmanje 905 SLAPP tužbi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!