Hrvatska među 16 zemalja EU-a pozvanih da poduzmu mjere za zaštitu novinara

Izvor: EFJ

Europska federacija novinara (EFJ) pozdravlja objavljivanje izvješća Europske komisije o vladavini prava . Ovo treće godišnje izvješće naglašava prijetnje medijskom pluralizmu i sigurnosti novinara u državama članicama EU-a. EFJ je pozvao Europsku komisiju da usvoji obvezujući i zahtjevan Zakon o slobodi medija kako bi primorala države članice da poduzmu mjere.

Treće izvješće EU-a o vladavini prava sadrži posebne preporuke usmjerene na pojedinačne države članice. Šesnaest zemalja EU-a pozvano je da poduzmu mjere za zaštitu novinara, slobode medija i pluralizma (vidi dolje). Nalazi izvješća temelje se na nizu izvora, uključujući  Monitor pluralizma medija  (MPM 2022),  Platformu Vijeća Europe za promicanje zaštite novinarstva i sigurnosti novinara  kao i  Platformu Mapping Media Freedom .

Po prvi put, izvješće stavlja poseban naglasak na očuvanje upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medija na Cipru, Češkoj, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Obuhvaćene su i prijetnje fizičkoj i internetskoj sigurnosti novinara i rješavanje problema s tužbama za ušutkavanje novinara (SLAPP).  “Potrebno je više zaštitnih mjera kako bi se osigurala zaštita neovisnosti javnih medija, da je javno financiranje odgovarajuće i da se ne koristi za politički pritisak na te medije”, rekla je Věra Jourová , potpredsjednica Komisije za vrijednosti i transparentnost.  Didier Reynders , europski povjerenik za pravosuđe, osudio je sve češće prijetnje novinarima u Europi. Od 2015. godine 15 novinara je ubijeno u članicama EU (u Francuskoj, Malti, Grčkoj, Nizozemskoj, Danskoj, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Slovačkoj). Povjerenik je posebno osudio one političare koji su stekli naviku prijetiti novinarima.  Medijski fokus izvješća o vladavini prava dolazi uoči objave Europskog zakona o slobodi medija, koji bi trebao biti objavljen u rujnu, a koji bi trebao uspostaviti pravni okvir za očuvanje neovisnosti i pluralizma medija u Europskoj uniji.

“Izvješće pokazuje da su zaštita novinara, neovisnost javnih medija ili regulatora i medijski pluralizam manjkavi u više od jedne od dvije europske države! Ovo je zabrinjavajući znak za uzbunu”, rekla je predsjednica EFJ-a Maja Sever . “Previše zemalja članica EU-a ostaje pasivno pred sve lošijim radnim uvjetima za novinare i padom slobode tiska. Pozivamo Europsku komisiju da usvoji snažan Zakon o slobodi medija, koji bi konkretno ojačao zaštitu novinara i neovisnost medija. Trebao bi ojačati ulogu novinara i vijeća za tisak u uređivačkom sadržaju. Samoregulacija bi trebala biti norma. Također bi trebalo medijskoj industriji nametnuti veću transparentnost i puno poštivanje uređivačke autonomije.”

Predsjednica EFJ-a uskoro će se sastati s Věrom Jourovom kako bi razgovarala o sadržaju europskog Zakona o slobodi medija. U međuvremenu, EFJ poziva Europsku komisiju da poduzme konkretne korake kako bi potaknula nedovoljne države članice da usvoje potrebne reforme.

Ovo je 16 država članica koje su dobile prijedloge o tome kako bi se mediji mogli ojačati u preporukama izvješća za pojedine zemlje:

Bugarska

 • Poboljšati transparentnost u dodjeli državnog oglašavanja, posebno u odnosu na državno oglašavanje ugovoreno preko posrednika, kao što su medijske agencije.

Hrvatska

 • Daljnje jačanje okvira za pravednu i transparentnu raspodjelu državnog oglašavanja uspostavljanjem jasnih kriterija, dobre prakse i mjera nadzora kako bi se zajamčilo učinkovito funkcioniranje novog postupka javnog natječaja za lokalne i regionalne medije.
 • Pozabaviti se pitanjem strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti usmjerenih protiv novinara, uključujući rješavanje zlouporabe zakonskih odredbi o kleveti i poticanje svijesti, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara. 

Cipar

 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja javnim medijskim servisima uzimajući u obzir europske standarde o javnim medijskim servisima.

Češka

 • Dovršiti reviziju zakona o imovinskim prijavama i sukobu interesa, uključujući pojašnjavanje definicije stvarnog vlasništva i napredovati s daljnjim reformama koje se odnose na transparentnost informacija o vlasništvu medija.
 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja javnim medijskim servisima uzimajući u obzir europske standarde o javnim medijskim servisima.

Francuska

 • Povećati transparentnost vlasništva medija, posebno u pogledu složenih dioničkih struktura, nadovezujući se na postojeće pravne zaštitne mjere.

Grčka

 • Uspostaviti zakonske i druge zaštitne mjere za poboljšanje fizičke sigurnosti i radnog okruženja novinara, u skladu s nedavno usvojenim Memorandumom o razumijevanju i uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara.

Mađarska

 • Uvesti mehanizme za jačanje funkcionalne neovisnosti medijskih regulatora uvažavajući europske standarde o neovisnosti medijskih regulatora.
 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.
 • Usvojiti zakone kako bi se osigurala pravedna i transparentna raspodjela troškova oglašavanja od strane države i tvrtki u državnom vlasništvu.

Irska

 • Nastaviti reformu Zakona o kleveti kako bi se poboljšalo profesionalno okruženje za novinare uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara. 

Italija

 • Uvesti zakonodavne i druge zaštitne mjere za reformu režima klevete, zaštite profesionalne tajne i novinarskih izvora, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara.

Litva

 • Nastaviti poboljšavati praksu odobravanja pristupa službenim dokumentima, posebno osiguravajući da se razlozi za odbijanje zahtjeva za objavu ne koriste za neopravdano ograničavanje pristupa, uključujući i novinare, uzimajući u obzir europske standarde o pristupu službenim dokumentima.

Malta

 • Napredovati s uvođenjem zakonodavnih i drugih zaštitnih mjera za poboljšanje radnog okruženja novinara, uključujući pristup službenim dokumentima, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara.
 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.

Poljska

 • Osigurati poštivanje poštenih, transparentnih i nediskriminirajućih postupaka za dodjelu dozvola za rad medijskim kućama.
 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.

Rumunjska

 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.

Slovačka

 • Napredovati u procesu uspostavljanja zakonodavnih i drugih zaštitnih mjera za poboljšanje fizičke sigurnosti i radnog okruženja novinara, uključujući reformu zakona o kleveti, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara.
 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.

Slovenija

 • Ojačati pravila i mehanizme za jačanje neovisnog upravljanja i uređivačke neovisnosti javnih medijskih servisa uzimajući u obzir europske standarde javnih medijskih servisa.
 • Uspostaviti zakonske i druge zaštitne mjere za zaštitu novinara, posebno online, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara. 

Španjolska

 • Osigurati odgovarajuće resurse nacionalnom regulatornom tijelu za audiovizualne medije kako bi ojačalo svoje djelovanje, uzimajući u obzir europske standarde o neovisnosti regulatora medija, posebno u pogledu primjerenosti resursa.
 • Nastaviti raditi na jačanju pristupa informacijama, posebice kroz reviziju Zakona o službenoj tajni.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!