Za ravnopravnost spolova i poštivanje različitosti nova GENDEG grupa EFJ-a

Nakon odluke Generalne skupštine u Izmiru u lipnju 2022., članovi Europske federacije novinara odlučili su osnovati novu stručnu skupinu koja se fokusira na pitanja roda i raznolikosti (Gender and Diversity Expert Group – GENDEG). Prvi sastanak održan je 12. siječnja 2023.
Grupa, kojom predsjedaju Elena Tarifa (FeSP, Španjolska) i Lina Kushch (NUJU, Ukrajina), sastoji se od još 13 članica iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore, Portugala, Švicarske.
Ovim prvim sastankom pokrenuta je rasprava o prioritetima, ciljevima, kao i akcijskom planu za 2023. Sigurnost novinarki, jednake mogućnosti na radnom mjestu te spol i raznolikost u sadržaju vijesti nametnuli su se kao ključne teme za daljnji rad. Članice su također podijelile najbolje prakse i alate koji se koriste na nacionalnoj razini, kao što su Expertalia u Belgiji, Venecijanski manifest u Italiji, novinarski centri solidarnosti u Ukrajini, ankete, podaci itd.
GENDEG će blisko surađivati ​​s Vijećem za ravnopravnost spolova Međunarodne federacije novinara (IFJ), osnovanim 2001.
“GENDEG je stvoren jer, iako je mnogo učinjeno, još uvijek se moramo pozabaviti nejednakostima spolova i različitosti, kako u redakcijama tako i u medijskim sadržajima. Sindikati novinara imaju glavnu ulogu u tome da ta pitanja postanu ključne točke djelovanja u našem kolektivnog pregovaranja iu našem svakodnevnom radu kao organizacije”, rekla je Elena Tarifa.
Lina Kushch je dodala da će grupa pridonijeti podizanju svijesti o nejednakosti i nedostatku različitosti na radnom mjestu: “Moramo formulirati jednostavne i atraktivne poruke za medijski sektor o tome koje rezultate možemo postići. Također je važno podržati pozitivne uredničke prakse , jer rodna ravnopravnost i različitost redakcije, ali i društvo u cjelini, čine održivijim i demokratičnijim”, rekla je.
Sve informacije o aktivnostima GENDEG-a bit će objavljene na stranicama EFJ-a . Ostale četiri stručne skupine EFJ-a rade na pitanjima koja se odnose na javne medijske servise  , freelance novinare, prava autora i radnička prava .

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!