Podrška EU planu oporavka medija

Europski parlament je objavio  izvješće za Europsku komisiju pod naslovom Mediji u digitalnom desetljeću: Akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji.  Izglasan je na plenarnoj sjednici bez promjena u verziji izglasanoj u Odboru za kulturu i obrazovanje (CULT). Europska federacija novinara (EFJ) pozdravlja ovo izvješće i preporuke. EFJ inzistira da Europska komisija osigura da sve države članice brzo uvedu mehanizme koji osiguravaju brzi oporavak i tranziciju.

Izvješće prije svega naglašava potrebu da EU i države članice podrže medijski sektor i poziva Komisiju da snažno potakne države članice da im povećaju potporu iz sredstava koja su im stavljena na raspolaganje putem odobrenih nacionalnih planova oporavka. U njemu se spominje razorni utjecaj globalnih internetskih platformi na medijski sektor, te potreba za rješavanjem hegemonije globalnih online platformi na tržištima podataka i oglašavanja. Brze promjene u potrošnji online publike potrebno je temeljitije istražiti kao i mehanizme za osiguranje transparentnosti, odgovornosti i točnosti online vijesti.

“Ovo je uistinu odlučujući trenutak za jačanje europskog medijskog i audiovizualnog sektora. Europski mediji moraju dobiti značajnu financijsku potporu i povoljan regulatorni okvir koji će im pomoći da iskoriste mogućnosti digitalnog okruženja. Moramo ojačati ekonomsku održivost sektora,” rekao je Melbārde.

Izvješće pozdravlja program Kreativna Europa i akcije usmjerene na “poboljšanje slobode medija, visokokvalitetno novinarstvo i medijsku pismenost” budući da su neovisni mediji ključni i moraju ostati dio medijskog krajolika.

Ostale važne točke uključuju:

  • Važnost trajne inicijative European News Media Freedom (‘NEWS’), čiji je EFJ član, pomažući posebno lokalnim i regionalnim medijima kao stupovima demokracije. naglašava potrebu za mehanizmima javnog financiranja koji u potpunosti poštuju uređivačku neovisnost. EU također treba promicati stvaranje i rast digitalnih medija uz pomoć jednostavnijeg financiranju.

  • Potreba za promicanjem start-upova digitalnih medija kroz lakši pristup financiranju i potpora za inovacije.
  • Povećati raznolikost i ravnopravnost spolova te poboljšati rodno predstavljanje, uključujući razvoj novih mentorskih programa i kampanja o različitosti ispred i iza kamere kako bi se poboljšala zastupljenost žena i skupina u nepovoljnom položaju u društvu 
  • Potreba za provođenjem studije o potpori financiranja medija u EU i razvoj smjernic i najboljih praksi među državama članicama o mehanizmima javnog financiranja; EFJ se slaže da bi ovu  studiju trebala provesti neovisna tijela.
  • Potreba za poštenom provedbom direktive o autorskim pravima . Poziva države članice da hitno prenesu članak 18. Direktive 2019/790 i uspostave mehanizme naknade koji će generirati primjerenu i razmjernu naknadu za autore i izvođače za korištenje njihovih djela i izvedbi na svim medijima, posebno online medijima

  • Dvostruki sustav javnih i komercijalnih medija u Europi i potreba njegove zaštite. EFJ se slaže da bi trebalo uvesti odgovarajuće financiranje javnih medija kako bi se osigurala njihova neovisnost od “vladinih, političkih i tržišnih pritisaka” čime bi se osigurao raznolik medijski krajolik.

  • Pitanje nesigurnosti u novinarskom sektoru i adekvatne mjere za osiguranjeprihoda i jačanje socijalne sigurnosti za novinare. Slobodni novinari moraju primati poštenu naknadu. Sindikati moraju imati mogućnost sklapanja kolektivnog pregovaranja u njihovo ime.

  • Podrška medijskoj, digitalnoj i informacijskoj pismenosti na svim razinama.

Direktorica EFJ-a Renate Schroeder rekla je:

Zahvaljujemo izvjestiteljici Dace Melbārde na njezinom holističkom pristupu u suočavanju s izazovima s kojima se novinarstvo suočava u Europi. Novinarstvo je javno dobro i mora se zaštititi prije nego što bude prekasno. Pozdravljamo ovo posljednje izvješće Europskog parlamenta o medijima koje uključuje detaljan Akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji. Sada je na Europskoj komisiji i njezinim državama članicama da pokažu da su predani neovisnom novinarstvu i slobodi medija.

Izvor Europska federacija novinara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!