‘Rješenje za Vjesnik treba tražiti u zakonskim okvirima’

"Poštovane kolegice i kolege!

 

Ne sumnjajući u njihove dobre namjere, Sindikat novinara Hrvatske želi upozoriti skupinu zaposlenika Vjesnika, koja se ovih dana pismom obratila Vladi, da se rješenje za taj list velike tradicije mora tražiti unutar zakonitih i transparentnih okvira. Samo takvi, legalni i zakoniti, mogu biti i izbori za Radničko vijeće koji su u tom listu najavljeni.

No, počelo se naopako. Skup zaposlenika organiziran je (15. ožujka) na brzinu i o njemu nisu bili obaviješteni svi zaposlenici, pa ni sindikalni povjerenici. A trebalo je, sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća, prijedlog za utemeljenje radničkog vijeća objaviti na svim oglasnim pločama poslodavca i dostaviti sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu. Prijedlog treba sadržavati obavijest da svaki sindikat i svaka skupina od najmanje deset posto radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za članove Radničkog vijeća, mora na skupu radnika odrediti svog predstavnika i njegovog zamjenika u izbornom odboru.

Dakle, članove izbornog odbora određuju liste, kako i stoji u članku 143. Zakona o radu (stavak 4.) –  ‘u izborni odbor svaki sindikat i svaka skupina radnika koja je podnijela listu kandidata daje jednoga svojeg predstavnika’ – a nikako ne mogu biti ‘imenovani od ljudi koji su se na sastanku svojevoljno prijavili za dužnost’, kako je učinjeno u ovom slučaju.

Nadalje, Zakon ne priznaje nikakav ‘skraćeni postupak’, koji se spominje u očitovanju samozvanog i mimo zakona imenovanog izbornog odbora. Za to i nema potrebe, jer članak 152. ZOR-a kaže ‘ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća’.

Da sve bude sasvim naopako, imamo i formulaciju da "za članove Radničkog vijeća Narodnih novina – press d.o.o. Izborno povjerenstvo predlaže sljedeće kandidate…" Valjda bi liste trebale predlagati članove izbornog odbora a ne obrnuto, izborni odbor kandidate za listu.

U moru propusta kod najavljenih izbora izdvojit ćemo samo još dva. Prvi, predlagatelj za utemeljenje radničkog vijeća (u ovom slučaju: skupina radnika) ne može sazvati skup radnika u razdoblju kraćem od 15 dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća. I drugi, odluka o sazivanju skupa radnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca najmanje tri dana prije dana održavanja skupa.

Prekršeni su, dakle, najelementarniji zakonski okviri za izbor radničkog vijeća. Takvo postupanje imat će za posljedicu ništetnost izbora. Da se to ne bi dogodilo, pozivamo sve zainteresirane strane, i sve zaposlenike Vjesnika, članove i nečlanove SNH-a, da krenu iz početka i da prilikom izbora radničkog vijeća poštuju svu zakonom i pravilnikom propisanu proceduru.

Za SNH

Anton Filić, predsjednik"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!